Nieuwsbrief ontvangen?

DDW 2023: Een terugblik op kunst, creativiteit en inspiratie

Met Dutch Design Week 2023 achter ons, kijken we met trots terug op een onvergetelijke deelname vol kunst en creativiteit. Het hoogtepunt was ongetwijfeld onze samenwerking met de getalenteerde Eindhovense kunstenaar Bas van Raay, wiens werk At Spirit Level gedurende negen dagen bewonderd kon worden door het publiek. Van jong tot oud, en van locals tot bezoekers van ver over de grenzen: we hebben ontzettend divers publiek over de vloer gehad.

Als COVA Art Gallery willen we onze oprechte dank uitspreken aan jullie, de bezoekers. Jullie aanwezigheid maakte dit evenement extra speciaal. Elk moment was een genot, en we werden diep geraakt door de enthousiaste reacties op zowel het werk van Bas als onze galerie. We kijken nu al reikhalzend uit naar de editie van 2024 en hopen jullie opnieuw te mogen verwelkomen, of het nu tijdens DDW is of bij onze aankomende tentoonstellingen.

Daarover gesproken, we zijn al druk bezig met de voorbereiding van onze volgende show met niemand minder dan Bob Geerts (Bobeus). De opening is vrijdag 15 december, noteer het dus vast in de agenda. Meer info volgt snel!

Laten we voor nu terugblikken op een succesvolle deelname aan DDW 2023 en vol verwachting uitkijken naar de toekomst. Blijf COVA Art Gallery volgen voor je dagelijkse dosis kunst, openingen en andere evenementen.

ENG:

With Dutch Design Week 2023 behind us, we proudly look back on an inspiring time filled with art and creativity. The highlight was undoubtedly our collaboration with the talented Eindhoven-based artist Bas van Raay, whose work “At Spirit Level” could be admired by the public for nine days. From young to old, and from locals to visitors from far across the borders, we welcomed an incredibly diverse audience.

As COVA Art Gallery, we want to express our sincere thanks to you, the visitors. Your presence made this event extra special. Every moment was a delight, and we were deeply moved by the enthusiastic responses to both Bas’s work and our gallery. We are already eagerly looking forward to the 2024 edition and hope to welcome you again, whether it’s during DDW or at our upcoming exhibitions.

Speaking of exhibitions, we are already hard at work preparing for our next show, featuring none other than Bob Geerts (Bobeus). The opening is Friday 15 December, so save this date. More info follows!

For now, let’s reflect on a successful participation in DDW 2023 and look forward to the future with anticipation. Keep following COVA Art Gallery for your daily dose of art, openings, and other events.

 

Vragen?

Neem contact op