Nieuwsbrief ontvangen?

Interview Gao Hang: “Mijn schilderijen zijn als stand-upcomedy”

Zou je je kunnen voorstellen? Waar en wanneer ben je geboren, en waar houd je je op dit moment mee bezig? 

“Ik ben in 1990 geboren in China. Op dit moment werk ik aan mijn solo show in Houston, welke op 22 mei plaatsvindt. Ook werk ik aan dit lange interview voor jou. Het ziet ernaar uit dat ik twee solo exposities heb op dezelfde dag, namelijk 22 mei.”

Je bent uw studie begonnen aan de Capital Normal University te Beijing, maar vervolgde je opleiding in de Verenigde Staten, waar je aan de University of Houston een Master of Fine Art-diploma hebt behaald. Wat was voor jou de reden om je studie in de VS voort te zetten?

“In mijn ontwikkeling als kunstenaar in China liep ik tegen obstakels en verwarrende elementen aan in de schilderkunst en hedendaagse kunst. Met betrekking tot de kunst en kunstenaars tegen wie ik opkeek bestond veel onduidelijkheid, en de informatie om deze vragen te beantwoorden kon ik enkel vinden in de Verenigde Staten, mede door de Engelse taal. Wat ik probeer te zeggen is dat ik hier in de Verenigde Staten meer middelen en toegang heb om te doen wat ik wil doen.”

Speelde (beeldende) kunst een rol in je kinder- en jeugdtijd en zo ja, op welke manier? Is dit van invloed geweest op latere keuzes, zoals die voor je opleiding?

“In vergelijking met de meeste mensen van mijn leeftijd heb ik twee ruimdenkende ouders. Ik herinner me dat mijn ouders mij, wanneer we tijd hadden, meenamen op korte reizen naar historische dopjes. Daar tekenden en schilderden we de idyllische omgeving. Deze ervaringen zijn van onschatbare waarde voor mij. Het heeft me gevormd en laten zien hoe kunst het verschil kan maken en mij verschillende vormen van geluk kan bieden. En dan, tja, te meer je wil, te meer je moet leren.”

Als internationaal geschoolde kunstenaar heb je het voordeel dat je bent opgeleid in zowel China als de Verenigde Staten. Bestaat er een verschil in scholing tussen deze landen? Werkt dit door in je werk als kunstenaar? Zo ja, op welke manier?

“Ik zou dit verschil niet kunnen onderschrijven. In China was ik een bachelorstudent, terwijl ik in de Verenigde Staten ben afgestudeerd in een master. In mijn geval gold voor beide landen een verschillende leeftijd, opleidingsniveau en omgeving. Het enige dat mijn kunst heeft beïnvloed is de hoeveelheid kennis die ik heb opgedaan en de mate van oefening die ik heb gehad.”

Denk je dat je kunst er anders uit had gezien als je deze internationale ervaring niet had gehad? Met andere woorden: hoe hebben je verblijf en opleiding in de Verenigde Staten je werk beïnvloed? 

“Ja, het zou er zeker heel anders hebben uitgezien. De mogelijkheid om Engels te begrijpen en om in deze taal toegang te hebben tot originele documentatie heeft me veel kennis bijgebracht, laat staan de mogelijkheden om mijn favoriete kunstenaars te ontmoeten. Dit maakt een essentieel verschil voor mijn carrière.”

Artwork Gao Hang

Wat motiveert jou tot het maken van kunst? Waaruit haal je inspiratie?

“Het kunstenaarschap is de enige carrière die ik ooit heb geambieerd, dus hier moet ik naar werken en leven. Mijn inspiratie komt voornamelijk voort uit de kunstgeschiedenis, mijn generatiegenoten en hun bestaan op het internet.”

Men zou kunnen stellen dat het gebruik van felle kleuren en verwijzingen naar de eigentijdse populaire cultuur typerende eigenschappen zijn van je meest recente serie, 21st Century Realism. Waarom baseer je je kunst juist op deze thema’s?

“Juist deze kleuren en verwijzingen consolideren mijn kunstwerken in de 21ste  eeuw: zij passen op geen enkele andere plek in de kunstgeschiedenis, niet eerder, noch later. Dit is belangrijk voor me.”

Je bent een jonge kunstenaar, en bent waarschijnlijk opgegroeid in een tijd en omgeving waarin technologie en digitale cultuur een steeds groter wordende rol zijn gaan spelen. Beschouwt je jezelf − en je kunst − als een product van deze tijd?

“Dat klopt, internet en sociale media explodeerden in mijn vormende jaren. Ik zou dan ook willen stellen dat mijn generatie en digitale cultuur met elkaar zijn verweven. Ik wil dat mijn kunst een synthese is van deze tijd, in plaats van dat zij een product is hiervan.”

Wanneer mensen je kunst beschrijven, zullen woorden als ‘postmodernistisch’ en ‘neopop’ wellicht genoemd worden. Hoe zou je je kunst zelf omschrijven, en sluit dit aan op bovengenoemde waarderingen?

“Als ik mijn werk zou moeten categoriseren, zou ik zeggen dat ze in de basis color field schilderijen zijn. Maar ik zal omschrijvingen als postmodern, neopop, neogeo, badart et cetera niet ontkennen..”

Je maakt in je werk vaak gebruik van humoristische, naar het ironisch neigende composities. Op welke manier speelt humor een rol in je kunst, bijvoorbeeld wat betreft thema en compositie?

“Ik ben er zeker van dat mijn artistieke proces te maken heeft met mijn gewoontes en obsessies. Meestal luister ik naar stand-upcomedy als ik aan het werk ben. Ik hou van stand-upcomedy die algemene overtuigingen en politieke correctheid uitdaagt, terwijl zij in haar basis een onderhandeling vormt tussen de waarneming, taal en het gelach, behorend tot de uitvoering. Je realiseert je dat stand-upcomedy geen paradox is, maar een goed gesprek tussen de uitvoerder en zijn publiek. “

“Op een bepaald vlak zijn mijn schilderijen als een stand-upcomedy; ze kunnen niet veel veranderen aan echte problemen. Maar brutale eerlijkheid, absurditeit en humor zijn extreem krachtige kwaliteiten in welke vorm van conversatie dan ook.”

In de voorgaande vraag hebben we het gehad over humor en ironie als herkenbare elementen in je werk. Humor kan in het sociale verkeer voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Wat is het doel ervan in jouw kunst?  

“Zoals ik eerder aangaf, kunnen schilderijen slechts in beperkte mate echte problemen oplossen. Echter, humor en absurditeit zijn sterke kwaliteiten in elke conversatie.”

“Dient kunst volgens jou een doel te hebben? Zijn er bepaalde doelen die je met je kunst wilt bereiken?”

“Verschillende artistieke media zouden verschillende doelen moeten hebben, afhankelijk van de hoeveelheid informatie die ze kunnen dragen en de verschillende fysieke interacties die ze kunnen bieden. Mijn doel in het schilderen is het onderzoeken en uitdiepen van nog niet bekende doelen die de toekomst zal brengen.”

De titels van je kunstwerken zijn origineel, en zetten niet zelden aan tot denken. Gaat er een specifiek gedachtenproces vooraf aan de naamgeving?

“De titels van mijn kunstwerken zie ik graag op de grens tussen het beledigende en het onbegrijpelijke. Ik ben ook van mening dat de titel niet meer informatie moet impliceren dan het schildersmedium zelf kan dragen.”

Dient de naamgeving van je werk beschouwd te worden als onderdeel van het kunstwerk? Met andere woorden: kan de betekenis ervan los worden ervaren van de titel?

“Zo kan je het wel zien. Mensen denken vaak te veel na als het om kunst gaat, dus wat mij betreft herinneren de titels aan hetgeen waarnaar men niet moet kijken in mijn schilderijen.”

Op 1 april 2021 werd Ransom Money uitgegeven, een uniek augmented reality kunstwerk gebaseerd op het principe van de NFT (non-fungible token) binnen de blockchaintechnologie. Hoe ben je op het idee voor dit kunstwerk gekomen?

“Ransom Money was een werk dat ik heb gemaakt begin 2020, een fysiek werk. Begin 2021 nam Unique Board (platform voor nieuwe manieren van verzamelen, red.) contact met me op met het idee om het naar een NFT te vertalen. Dit concept heeft wat mij betreft veel potentie. Ter verduidelijking, de NFT heb ik niet zelf gemaakt. Gezien ik geen computertechneut ben, maar een schilder, heb ik alleen het fysieke kunstwerk gemaakt. Zodoende kan deze NFT als experiment of samenwerking beschouwd worden.”

Ransom Money kan worden gezien als digitale kunst of, beter gezegd, digitaal geboren kunst waarvan geen analoge equivalent bestaat. Welke rol zie je weggelegd voor dit type kunst, in het heden en in de toekomst?

“Authenticiteit zal geen probleem meer zijn met dit type kunst, gezien blockchain volledig transparant is. In termen van digitale kunst in engere zin heb ik het idee dat ik niet de aangewezen persoon ben om hierover te spreken, aangezien ik mij hier onvoldoende in heb verdiept. Als je het mij vraagt zal digitale kunst op basis van dezelfde systemen gewaardeerd worden als andere vormen van kunst. In termen van originaliteit, interactie met kunstgeschiedenis, techniek en materialiteit… Wie zal het zeggen?”

Het was wellicht geen toeval dat Ransom Money juist op 1 april werd uitgebracht; ook in de voor deze gebeurtenis gemaakte website wordt hiernaar verwezen. Is er een boodschap die je met deze releasedatum wilt uitdragen en zo ja, welke?

“We hebben het vaak gehad over de releasedatum van de NFT. Ik heb de beslissing niet genomen, maar ik was wel erg benieuwd naar hoe het zou uitpakken. Ik denk dat het beter is om niet te veel te vertellen over de achterliggende redenering; het is mooi en bijzonder is om te zien of mensen zich positief of negatief uitlaten over het kunstwerk, en dat zij het hierin nooit eens zullen zijn.”

Jouw kunst wordt internationaal opgepikt, met succesvolle exposities in onder meer China, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Engeland en Duitsland. Ook ben je actief op verschillende sociale media, waar een groot aantal volgers je werk ziet. Hoe verklaar je de populariteit van je kunst?

“Ik heb geluk, denk ik.”

De wereld verkeert al meer dan een jaar in een bijzondere toestand, waarbij een pandemie heeft geleid tot grote aantallen slachtoffers en beperkingen die wij niet eerder ervaren hebben. Op welke manier heeft deze pandemie invloed (gehad) op je werk?

“Los van het feit dat ik mijn familie in China niet kan bezoeken, waarvan de reden niet alleen in de pandemie gelegen is, heb ik eerlijk gezegd weinig negatieve effecten ondervonden van de pandemie. Meer tijd in het atelier, en meer aandacht vanuit het publiek voor het zoeken en kijken naar kunst op internet zonder geografische vooroordelen: waarom niet?”

Zoals genoemd ben je een jonge kunstenaar, en heb je op deze leeftijd al veel bereikt. Welke ambities heb je voor de toekomst? Is er een bepaalde richting die je op wil gaan? 

“Om eerlijk te zijn ben ik het niet eens met de uitspraak dat ik een jonge kunstenaar ben. Ik ben 30, en ben sinds mijn twaalfde onafgebroken bezig met het ontwikkelen van mijn teken- en schildervaardigheden. Het heeft me 18 jaar gekost om ervoor te zorgen dat mensen mijn kunst opmerken, en als ik het zo bekijk had ik dit beter moeten doen.”

“In termen van carrièredoelen praat ik hier liever niet over totdat ik ze heb bereikt. Er zijn er een paar, maar dat is dus iets voor later. Aan de andere kant is mijn prioriteit altijd geweest om betere kunst te maken en meer te leren. Mijn plannen voor komend jaar zijn om mijn techniek te blijven verbeteren, mijn geluid te verfijnen en om bewuster en voorzichtiger te zijn met mijn carrière.”

Interview en tekst: Joël Visser

Vragen?

Neem contact op