Nieuwsbrief ontvangen?

Bas van Raay

Geboren in 1981

Woont en werkt in Eindhoven

Onbenut potentieel

Bas van Raay is gefascineerd door het onbenutte potentieel van mensen en objecten. Initieel opgeleid als ontwerper aan de Design Academy Eindhoven met stages bij verschillende toonaangevende architecten- en designbureaus in Nederland en Japan, heeft Bas zich echter altijd sterker verbonden gevoeld met het domein van de conceptuele kunst. Volgend op een succesvolle periode als ontwerper – met onder meer deelnames aan Design Miami/Art Basel (2011) en Salone del Mobile (2010) – heeft Bas zichzelf tussen 2012 en 2022 de ruimte gegund om enige afstand te nemen van en te reflecteren op zijn kunstenaarschap.

Bas van Raay kon zijn nieuwsgierige, onderzoekende geest ten volle benutten gedurende zijn studie Filosofie. Hier ontwikkelde hij een bijzondere interesse in de filosofie van eigentijdse uitdagingen en Zeitgeist-onderzoek, teneinde een verklaringsmodel te vinden voor de altijd veranderende omstandigheden waarin de mens leeft.

Transformatie

Van Raays fascinatie voor de hedendaagse tijdsgeest werkt door in de conceptuele kunst die hij sinds 2022 vervaardigt. Waar de mens lange tijd een scheppend, productief wezen was dat in letterlijke zin bijdroeg aan de vormgeving van zijn leefwereld, heeft de introductie en verspreiding van digitale technologie tot gevolg gehad dat de mens zelf steeds meer tot een product is verworden. Er heeft een transformatie plaatsgevonden: de mens staat niet langer aan de lopende band, maar ligt hier zelf op. Als massaproduct voorzien wij databedrijven continu en ‘gratis’ van input, data die ons verder commodificeert en als bron van inkomsten genereert. Mens en massaproduct vertonen steeds meer gedeelde eigenschappen, zoals controleerbaarheid, inwisselbaarheid en de mogelijkheid om bijgestuurd te worden.

Om ons menszijn te herontdekken dienen we een nieuwe transformatie te ondergaan, een verandering die ons onbenut potentieel als gevolg van commodificatie blootlegt. Producten – en in het verlengde hiervan: mensen – dienen uit hun context te treden, opdat een nieuw verhaald verteld kan worden. Bas’ meest recente werk uit de serie ‘The spirit within’ (2022) zinspeelt op deze decontextualisering door in massa geproduceerde waterpassen te transformeren tot unieke kunstobjecten – voorwerpen die de weliswaar aanwezige, maar latente zeggingskracht van het gereedschap onthullen als onbenutte potentie.

Werk

CV

Opleiding

2017 – 2020               Tilburg University – Master of Arts in Philosophy of Contemporary Challenges

2005 – 2010               Various internships (K&H Architects Tokyo, Joris Laarman LAB Rotterdam, EDHV Eindhoven)

2002 – 2007              Design Academy Eindhoven – Bachelor of Arts in Well Being & Public Space

Solotentoonstellingen

2011                           Karena Schuessler Gallery – Berlijn

Groepstentoonstellingen

2012                         Cologne Fine Art & Antiques – Keulen

                                   Dutch Design Week – Eindhoven

2011                          Design Miami/Art Basel – ‘I am furniture’ series

                                   Cologne Fine Art & Antiques – Keulen

                                   Dutch Design Week – Eindhoven

                                   Bkkc – Tilburg

2010                         Salone del Mobile – Milaan

                                   Dutch Design Week – Eindhoven

                                   Weekly_Berlin – Berlijn

                                   DMY Berlin – Berlijn

                                   Brainport – Eindhoven

                                   Modefabriek – Amsterdam

                                   IMM Cologne – Keulen

2009                        Dutch Design Week – Eindhoven

                                   Transversale – Dortmund

                                   IMM Cologne – Keulen

Collecties

Het werk van Bas van Raay bevindt zich in verschillende (inter)nationale museale- en privécollecties.

Activiteiten en projecten

2017 – heden            Lecturer Trend and Futures Research – Fontys Academy for the Creative Economy – Tilburg

2013 – 2017               Various functions (a.o. Teacher Profiling & Positioning) – Design Academy Eindhoven

2013 – 2017               Teacher Product Marketing – Artemis Styling Academy – Amsterdam

2007 – 2012              Contemporary Art Designer – Atelier Vraay – Eindhoven

Publicaties

2013                          Portfolio | Bas van Raay 2009/2012

                                   Volkskrant Magazine, januari 2013

2012                          flair-magazin.de, november 2012

                                   The new horizons of design, januari 2012

2011                          Eigen Huis & Interieur, november 2011

                                   VT Wonen, augustus 2011

                                   Cultured, the design Miami/Basel issue, juni 2011

                                   AD Germany Magazine, mei 2011

                                   Office et Culture, mei 2011

2010                         The Icon product Yearbook

                                   Office et Culture, december 2010

                                   Office et Culture, juni 2010

Andere artiesten

Vragen?

Neem contact op