Gao Hang

Excentriek, kleurrijk en verrassend: zomaar enkele woorden die van toepassing zijn op de schilderijen van de in Houston gevestigde Chinese kunstenaar Gao Hang. Door in zijn werk gebruik te maken van directe verwijzingen naar de eigentijdse populaire cultuur zullen de humoristische − soms naar het ironisch neigende − composities van Hang direct appelleren aan de jongere toeschouwers. De opmerkzame bewonderaar zal echter ook een maatschappijkritische doortastendheid herkennen in de thematiek van Gao’s werk. Hoe immers is de herkenbaarheid van zijn beeldmotieven te verklaren, en wat vertelt ons dit over de rol die de digitale (internet)cultuur de voorbije decennia heeft gespeeld in de vorming van een collectief referentiekader?

Gao Hang geeft een knik naar de absurde realiteit van de moderne samenleving

Als exponent van een generatie die is opgegroeid met de alomtegenwoordigheid van de digitale cultuur becommentarieert en persifleert Gao Hang van binnenuit. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de onwerkelijk ogende anatomie en compositie van Hangs werk een subtiele knik is naar de absurde realiteit van de moderne samenleving. Is dit wellicht de reden voor de titel van zijn meest recente serie, 21st Century Realism, of moeten we dit juist duiden als loftuiting aan deze eeuw als mogelijke inspiratiebron? COVA Art Gallery nodigt u van harte uit om persoonlijk kennis te maken met het bijzondere werk van Gao Hang, en een poging te wagen om deze vragen te beantwoorden! Eén ding is zeker: de schilderijen van deze kunstenaar zullen onderwerp van gesprek blijven.

Gao Hang heeft zijn Bachelor of Arts-diploma behaald aan de Capital Normal University te Beijing, waarna hij zijn studie heeft voortgezet in de Verenigde Staten. Hij heeft zijn studie aldaar afgerond middels het behalen van zijn Master of Fine Art-diploma in schilder- en tekenkunst aan de University of Houston. Gao Hang heeft in 2020 de Artadia Houston Fellowship Award gewonnen en krijgt steeds meer aandacht op internationaal niveau. Gao Hangs kunstwerken zijn vanaf 2013 te zien geweest in verschillende solo- en groepsexposities, onder meer in China, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Engeland en Duitsland.

Werk van Gao Hang