Nieuwsbrief ontvangen?

Justin Yoon

Maak kennis met Justin Yoon (geboren in 1991, Los Angeles, Californië), een in Brooklyn gevestigde kunstenaar wiens visie is doordrenkt met vroege jeugdherinneringen aan Amerikaans junkfood, Hollywoodfilms en jazzmuziek tijdens autoritten met familie. Zijn kunstwerken belichamen een wereld van romantische melancholie, synthetische kleuren en een gevoel van verlorenheid.

In zijn schilderijen komen herhaaldelijk personages voor in een synthetisch, dromerig landschap. Yoon nodigt de toeschouwer daarbij uit om deel te worden van deze ervaring, die zowel universeel als persoonlijk is.

Voor COVA Art Gallery presenteert Yoon twee werken: “Its Own Magic of Being” en “Chasing Phantom”.  Yoon: “Ik wilde dieper ingaan op geïdealiseerde verbeeldingen van wat mogelijk had kunnen zijn voor Aziatische queer representaties. Een soort fantoom van een afbeelding, vermengd met mijn eigen herinneringen aan zelf-intimiteit en vage mijlpalen in mijn leven. Ik wilde dat beklemmende gevoel vastleggen dat je hebt wanneer de winter begint, waar je verleden en je geïdealiseerde fantasie van nostalgie zich vermengen, terwijl je hunkert naar een nieuwe seizoenswisseling, naar verdere groei. Terwijl ik deze fantoombeelden najaag, achtervolgen de spoken van ons verleden ons ook, zowel romantisch als melancholisch.”

Galerie-eigenaar Roy Covalenco legt uit wat hij waardeert aan het werk van Yoon: “Ongeacht het schilderij in zijn portfolio is een mix van trots, tederheid en kracht voelbaar. De schilderijen brengen een sterk gevoel van zelfacceptatie over, overstijgend aan de behoefte aan externe validatie. Elk kunstwerk legt kleine momenten vast, maar de overdreven mannelijkheid of vrouwelijkheid brengt diepgaande emoties naar voren. Deze glamoureuze schilderijen weerspiegelen een genuanceerde verkenning van Justin’s persoonlijke reis naar zelfontdekking.”

ENG:

Let us introduce you Justin Yoon. Born in 1991 in Los Angeles, California, Yoon is an artist based in Brooklyn. His vision is infused with early childhood memories of American junk food, Hollywood films, and jazz music experienced during family car rides. His artworks encapsulate a world of romantic melancholy, synthetic colors, and a sense of loss.

Characters recurrently inhabit a synthetic, dreamy landscape in his paintings, inviting the viewer to partake in an experience that is both universal and personal.

For COVA Art Gallery, Yoon presents two works: “Its Own Magic of Being” and “Chasing Phantom.” Yoon explains, “I wanted to explore more of an idealized idolatry of what could have been for Asian queer representations. A phantom of an image, morphed with my own memories of self intimacy and blurry milestones in my life. I aimed to capture that haunting feeling you get when it becomes winter, where you feel like your past, and your imagined fantasy of nostalgia mixes together, as you yearn for another turn of season, another growth. As I am chasing those phantomous imagery, the phantoms of our past also chase us, both romantically and melancholically.”

Gallery owner Roy Covalenco explains what he likes about Yoon’s work: “Regardless of the painting in his portfolio, a mix of pride, tenderness, and robustness is palpable. The paintings convey a strong sense of self-acceptance, transcending the need for external validation. Each artwork captures small moments, yet the exaggerated masculinity or femininity brings forth profound emotions. These glamorous paintings reflect a nuanced exploration of Justin’s personal journey towards self-discovery.

Both works are on show during Great Things // Small Doses Vol. 2 | 23.02. – 07.04.

Justin Yoon – Chasing Phantoms

‘Chasing Phantoms’
62×62 cm
Acrylic, acrylic gouache and glitter on canvas

 

‘It’s Own Magic of Being’
62×62 cm
Acrylic, acrylic gouache and glitter on canvas

Werk

Andere artiesten

Vragen?

Neem contact op