Magdalena Kirklewska

Magdalena Kirklewska studeerde in 2015 cum laude af aan de Academy of Fine Arts in Gdańsk, Polen. Tijdens haar afstuderen viel haar werk op binnen de academische kringen, waarbij ze vele positieve kritieken heeft mogen ontvangen. Kort nadat zij afstudeerde, besloot Magdalena om de academische stijl, materie en concepten achter zich te laten: de traditionele kijk en stijl belemmerden haar ontwikkeling. Kirklewska heeft door veelvuldig door Europa te reizen de tijd genomen om zichzelf op zowel persoonlijk als artistiek vlak opnieuw uit te vinden. Tijdens deze reizen werden haar ideeën over kunst, expressie en de wereld om haar heen steeds duidelijker.

Magdalena Kirklewska – Venus & Adonis

De adembenemende kunstwerken binnen de concepten ‘Venus’ en ‘Adonis’ gaan over het lichaamsbeeld. Onderzoek naar het lichaamsbeeld in deze tijd is interessant. Kirklewska is er in haar onderzoek achter gekomen dat de culturele beeldvorming van mannelijkheid en vrouwelijkheid vol zit met interessante clichés. Lichamelijke clichés – zoals grote, overdreven gespierde mannen of zeer voluptueuze vrouwen – vormen hier enkele voorbeelden van, maar interesseren Kirklewska niet het meest. Wat de kunstenares echt interesseert zijn echte mensen, met reële problemen over identiteit, zelfbeeld en zelfexpressie. De geportretteerden poseren voor een vervormende en verstorende spiegel van culturele verwachtingen. Zij zijn gefocust op hun lichaam waarmee ze binnen de grenzen van de verwachtingen moeten blijven, maar tegelijkertijd graag willen opvallen.

Net als de anonieme torso’s uit de klassieke oudheid laat Kirklewska haar onderwerpen zien zonder hoofden of herkenbare individuele kenmerken: in feite zijn het anonieme portretten. Hierbij is getracht het karakter te vangen door een andere manier van communicatie dan de vaak goed leesbare gezichtsuitdrukking. De kunstenares wil niet te letterlijk zijn in haar presentatie, waardoor een mooie grens tussen echt en onecht overeind blijft. Ondanks de vergelijkbare aanpak zijn ‘Venus’ en ‘Adonis’ twee afzonderlijke series over verschillende menselijke verhalen.

Werk van Magdalena Kirklewska