Nieuwsbrief ontvangen?

Sander Reijgers

Geboren in 1977 in Alphen aan den Rijn

Woont en werkt in Zeist

De kunstwerken van Sander Reijgers zijn het resultaat van een langdurig proces dat met het grootste geduld is uitgevoerd. De gekleurde oppervlakken herbergen talrijke, over elkaar aangebrachte verflagen, die vanwege de optelsom van hun afzonderlijke droogtijden een tastbare geschiedenis vormen die vaak tot enkele jaren teruggaat.

Creatie door de tijd

Sander Reijgers’ werk getuigt van een fascinatie voor materiaalgebruik en schilderkunstige handeling, en doet de oplettende kijker wellicht denken aan de action painters van het abstract expressionisme. Binnen deze stroming is immers de praktische, fysieke handeling van het schilderen het uitgangspunt: op het doek wordt – middels een spontane registratie van de werkzaamheden van de kunstenaar – de geste van creatie overgebracht. Het resulterende kunstwerk dient primair als herinnering aan de actie van de kunstenaar in tijd en ruimte; niet het afbeelden zelf is van het voornaamste belang, maar het documenteren van het werkzaam zijn van de kunstenaar. Ook Sander Reijgers’ composities kunnen als ware tijdcapsules worden opgevat als een registratie van het creatieve proces, maar verschillen op een belangrijk punt met het werk van de action painters. Waar hun schilderijen het resultaat zijn van spontane actie, komt Reijgers juist zeer weloverwogen tot zijn creaties.

Oppervlak, verfmedium en -opbreng, kleur en tijd zijn de variabelen die leidend zijn in Reijgers’ kunst, en die de letterlijke en figuurlijke kaders vormen waarbinnen hij opereert. De natuurlijke wisselwerking tussen deze factoren resulteert in de structuren die kenmerkend zijn voor Sanders kunst, en vragen van hem een vrijwillige overgave aan hun autonome interactie. De resulterende composities zijn derhalve niet alleen het resultaat van de acties van de kunstenaar zelf, maar ook van de eigenschappen die inherent zijn aan de materialen en omstandigheden waarin hij deze gebruikt.

Driedimensionale schilderkunst

De organisch gegroeide constructies halen de beschouwer tevens over om op een andere manier naar schilderkunst te kijken: niet alleen het oppervlak aan de voorzijde van het doek is het punt van onze aandacht; ook de randen en zijkanten dienen bekeken te worden om tot een volledig begrip van Reijgers’ creatieve proces te komen. Het traditionele, centrale beeldvlak van het schilderij wordt hiermee uitgebreid met de ‘periferie’, die hier van even groot belang is. De driedimensionaliteit van het werk overstijgt bovendien een andere, van oudsher bestaande waterscheiding binnen de beeldende kunsten, namelijk die tussen schilder- en beeldhouwkunst. Sander manipuleert zijn schilderkunstige materiaal haast als een plastisch medium, een stof die zich niet alleen in de hoogte en breedte laat vangen, maar ook in diepte. Het resultaat is een excentriciteit die zich uitstraalt naar alle delen van de ruimte.

Sander Reijers behaalde in 2006 zijn Bachelor of Fine Arts aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Aldaar rondde hij in 2014 tevens zijn opleiding tot eerstegraads docent beeldende kunsten af. Sander Reijgers’ werk is eerder getoond tijdens verschillende solo- en groepstentoonstellingen in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten, alsook tijdens de kunstbeurzen Art Rotterdam, PAN Amsterdam en Art The Hague.

CV

Opleiding

2014                            HKU – Fine Art and Design in Education (teacher fine arts, grade one)

2006                           HKU – Bachelor of Fine Arts

Solotentoonstellingen

2017                           Resistance – Majke Hüsstege Projects – ’s Hertogenbosch

2016                           Geschwitter – Galerie Helder – Den Haag

2011                           Kunst hoort aan een spijker – Galerie LHGWR – Den Haag

2010                           TAG/Concrete – Amsterdam

2008                           Icons – Galerie Kappur – Tilburg

Groepstentoonstellingen (selectie)

2022                           GREAT THINGS // SMALL DOSES – COVA Art Gallery – Eindhoven

2020                           10 jaar HV – Horizonverticaal – Haarlem

                                   Artistintheworld – Galerie Larik – Utrecht

                                   MPV Gallery – s’ Hertogenbosch

                                   Galerie Roger Katwijk – Amsterdam

2019                           Pick Me! We Like Art – Collectie DE.GROEN – Arnhem

2018                           ARCO – Gallery Jochen Hempel – Madrid

                                   Barrier – Gallery ALSO – Los Angeles

2017                           Today – Gallery Jochen Hempel – Leipzig

Activiteiten en projecten

2019                PAN Amsterdam – Galerie Roger Katwijk – Amsterdam

                        KunstRAI – Galerie Roger Katwijk – Amsterdam

2018                PAN Amsterdam – Galerie Roger Katwijk – Amsterdam

2017                Art Rotterdam – We like Art, Editions & Multiples – Rotterdam

2016                Art The Hague – Galerie Helder – Den Haag

                        KunstRAI – Galerie Helder – Amsterdam

                        Rotterdam Contemporary Art Fair – Galerie Helder – Rotterdam

2015                Art The Hague – Galerie Helder – Den Haag

                        KunstRAI – Galerie Helder – Amsterdam

                        Rotterdam Contemporary Art Fair – Galerie Helder – Rotterdam

2014                Art The Hague – Galerie Helder – Den Haag

                        KunstRAI – Galerie Helder – Amsterdam

Andere artiesten

Vragen?

Neem contact op