Nieuwsbrief ontvangen?

Shigeki Matsuyama

De Japanse kunstenaar Shigeki Matsuyama (1973) woont en werkt in Kanagawa, Japan, en bedient zich in zijn werk van gecontroleerde uitersten: zwart en wit worden in consciëntieus afgewogen patronen toegepast om onderliggende contouren te verwringen. Vormen leveren hun natuurlijke herkenbaarheid in, maar krijgen hiervoor een samensmelting terug die enigszins vervreemdend aandoet.

Ondanks de camouflerende werking van de zwart-witte motieven – die hun oorsprong vinden in de beschilderde scheepsrompen van de Eerste Wereldoorlog – centreert Shigeki’s werk zich rondom een zeer herkenbaar thema: de moderne mens. In het bijzonder richt Matsuyama zich op de veranderingen die de verspreiding van digitale technologieën, zoals het internet, in de levens en het bewustzijn van deze mens teweegbrengt. Wellicht is dit één van de redenen van de onherkenbaarheid van Shigeki’s geportretteerde individuen. Toegang tot het internet maakt het opzoeken – en hierop volgend: het vergeten – van informatie volgens Matsuyama immers tot een gewoonte, juist omdat de verkregen informatie losstaat van persoonlijke ervaring. Zo kan men op een willekeurige dag talloze afbeeldingen van gezichten tegenkomen, die vanwege een gebrek aan een persoonlijke connectie betekenisloos worden.

Shigeki’s portretten becommentariëren deze nieuwgevonden anonimiteit. Door de ogen van digitale, op het internet gevonden gezichten te projecteren op silhouetten van andere individuen creëert Matsuyama portretten van gefingeerde mensen. Deze personen zijn vanwege hun aard inherent anoniem, en tonen als artistieke deepfakes de onzekere waarheid van informatie op het internet.

Vanaf 1998 maakte Shigeki Matsuyama als freelance illustrator producttekeningen en advertenties. Direct na de vernietigende zeebeving nabij Sendai in 2011 was Matsuyama’s werk onderwerp van de solotentoonstelling UNEASINESS in Tokyo, hetgeen hem inspireerde om als kunstenaar meer conceptueel werk te gaan vervaardigen. Thans omvat Matsuyama’s oeuvre zowel schilderkunst als kunstobjecten en installatiekunst.

Werk

Andere artiesten

Vragen?

Neem contact op