Tycho van Zomeren

Licht en ruimte: twee effecten die ontegenzeglijk ervaren worden wanneer men op een willekeurige dag het atelier van Tycho van Zomeren binnenstapt. Een vriendelijke begroeting in een onverlichte gang voorspelt en contrasteert gelijktijdig hetgeen zal volgen: een ruimte met hoge plafonds, aangenaam helder en opgeruimd ogend door het binnenvallende daglicht. Het is deze ruimte waar de kunstenaar consciëntieus zijn werk vervaardigd, en niets in dit proces aan het toeval lijkt over te laten. Helderheid van licht en ruimte vertaalt zich naar doortastendheid in werkwijze. Kleuren, vormen en composities worden minutieus afgewogen en worden pas dan concreet gemaakt wanneer zij voldoen aan hun schikking, zoals voorgesteld in de gedachten van de kunstenaar. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit rustige, serene atelier de ruimte biedt − zowel letterlijk als figuurlijk − aan het geestelijke creatieve en manuele artistieke proces waarlangs Tycho zijn uitzonderlijke kunst maakt.

In het werk van Tycho van Zomeren speelt menselijke ervaring en suggestie een belangrijke rol

Op deze manier vormen licht en ruimte niet enkel praktische elementen van een werkruimte, maar weten zij ook door te dringen tot de doeken van de kunstenaar. Dit is te zien in Tycho’s meest recente serie [titel], waar in het donker gehulde silhouetten worden gecontrasteerd met kleurrijke, haast oplichtende achtergronden. De donkere, op het eerste gezicht vlakke vormen steken scherp af tegen een kleurige ruimte die geen grenzen lijkt te kennen. Nadere inspectie van de silhouetten onthult een reliëf dat de zichtbare werkelijkheid benadert, en dat in combinatie met de grenzeloze, bijna bovennatuurlijke ruimte waarin zij zich bevinden een intrigerende en perspectivische dynamiek creëren. COVA Art Gallery stelt het volste vertrouwen in Tycho van Zomeren en zijn kunst, en is trots dat zij een rol mag spelen in de presentatie van deze bijzondere werken aan een breed publiek.

Werk van Tycho van Zomeren