Zdenek Konvalina

Als het werk van Zdenek Konvalina wordt beschreven in één woord, dan zou ‘beweging’ het meest passend zijn. Konvalina’s carrière als één van ’s werelds meest toonaangevende dansers heeft hem een diep begrip gegeven van het belang van subtiliteit en nuance, eigenschappen die een belangrijke rol hebben gekregen in zijn artistieke werk. De kunst van Konvalina is ingegeven door sociale observaties en persoonlijke ervaringen, welke de aandacht van de kijker trekken door geleidelijke beweging. De beweging verandert subtiel van kleur en diepte, versterkt door het polariserende effect van licht en kleur.

Zdenek Konvalina – Een spel van beweging, kleur en nuances

Konvalina’s gebruik van spuitverf als dominante methode van werken verleent zijn kunstwerken een vluchtige kwaliteit. De resulterende driedimensionale effecten stimuleren niet alleen optische beweging, maar dagen de kijker ook uit tot fysieke beweging. Het werk van Zdenek Konvalina straalt een rigoureuze en gedisciplineerde training uit van perfect gechoreografeerde bewegingen en vormen. Er zijn momenten dat zijn kunst gebaseerd lijkt op toeval, zoals een dans soms ook lijkt te bestaan uit toevalligheden. Maar als je goed kijkt, maken de lijnen die zorgvuldig op het doek zijn aangebracht onmiskenbaar onderdeel uit van een voorbedacht plan.

Nieuwsgierig naar de huidige invloeden op onze samenleving – van digitalisering en internetcultuur tot veranderende omgevingsfactoren – vraagt Konvalina zich af hoe we ons als mens aanpassen, en of we zelf capabel zijn om de kernproblemen van de huidige maatschappij te benoemen en aan te pakken. Geïnspireerd door de zoektocht naar harmonie en balans streeft de kunstenaar naar inspiratie, reflectie en introspectie bij de kijker. Dit alles doet Konvalina terwijl hij de kijker bezielt om de essentie van wat hij nu is, in het heden, te waarderen.

Werk van Zdenek Konvalina