Nieuwsbrief ontvangen?

At Spirit Level

14 oktober - 5 november 2023

COVA Art Gallery presenteert ‘At Spirit Level’ door Bas van Raay. Deze expositie nodigt uit om te ontsnappen aan het digitale leven en tegelijkertijd opnieuw contact te maken met je innerlijke zelf. Te midden van algoritmes en online verbindingen biedt ‘At Spirit Level’ een kans tot reflectie.

Industrieel vervaardigde waterpassen, zorgvuldig samengesteld, nodigen je uit om nauwkeuriger te kijken en creëren een moment van introspectie. De reis ontvouwt zich met een nieuw verhaal – een proces dat begint met vormstudies. Schetsen worden tot leven gebracht, houten blokken worden gestapeld, en waterpassen worden verzameld voor experimenten. Tijdens dit proces blijft de balans tussen vorm en functie behouden; terwijl het zijn nut als waterpas behoudt, transformeren de gereedschappen naadloos tot kunstwerken.

Elk object, een bewijs van deze toewijding, streeft ernaar om te resoneren met zijn beschouwer. Gemaakt binnen een persoonlijke werkplaats, het ‘heiligdom’ van de kunstenaar, wordt elk stuk gekoesterd en tot leven gebracht.

Meer dan slechts een tentoonstelling, gaat ‘At Spirit Level’ een dialoog aan tussen je innerlijke zelf en de tastbare wereld. In een tijd gedomineerd door vluchtige interacties, dient het als herinnering dat ware tevredenheid voortkomt uit diepgaande verbindingen – met anderen en met je eigen essentie.

De precisie van deze waterpassen weerspiegelt de behoefte aan balans in ons leven en spoort aan tot heroverweging van onze prioriteiten. ‘At Spirit Level’ is een open uitnodiging om deel te nemen aan een reis die authenticiteit, introspectie en echte verbindingen waardeert in een wereld die hunkert naar diepgang.

Opening & DDW 2023
Iedereen is van harte welkom tijdens de opening op zaterdag 14 oktober vanaf 15.00 uur.
At Spirit Level is te zien van 14 oktober t/m 5 november 2023 en de hele week tijdens Dutch Design Week tussen 21-29 oktober.

ENG:

COVA Art Gallery proudly presents ‘At Spirit Level’, an exhibition by Bas van Raay that offers a break from our digital lives and encourages you to reconnect with your inner self. Amidst the noise of algorithms and online connections, At Spirit Level offers a unique chance for reflection.

Industrially crafted spirit levels, assembled deliberately, invite you to look more closely, creating a moment of introspection. The journey unfolds with a new narrative—a process that starts with form studies. Sketches spring to life, wooden blocks are being stacked, and spirit levels are gathered for experimentation. A blend of form and function is maintained; while retaining its spirit level utility, the tools smoothly transforms into wall art.

Each object, a testimony to this devotion, seeks to resonate with its beholder. Forged within a personal workshop, the artist’s ‘sanctuary’, every piece is nurtured into existence.

More than an exhibition, ‘At Spirit Level’ initiates a dialogue between your spirit and the tangible world. In an era dominated by fleeting interactions, it’s a reminder that true satisfaction arises from deep connections—with others and with your own essence. The precision of these spirit levels mirrors the need for balance in our inner lives, urging us to reconsider our priorities.

At Spirit Level’ extends an open invitation to partake in a journey that values authenticity, introspection and true connections in a world longing for depth.

Opening & DDW 2023
We welcome you to the opening on Saturday October 14 from 3PM.
At Spirit Level is on show from 14 October until 5 November 2023, and throughout the whole week of Dutch Design Week between 21-29 October.

Werk
Andere tentoonstellingen

Vragen?

Neem contact op