Nieuwsbrief ontvangen?

Nu te zien: Crossplay

17 Mei - 14 juli (verlengd met twee weken!)

COVA Art Gallery presenteert met trots “Crossplay”, een solotentoonstelling van Jesse Morsberger. Na zijn deelname aan de groepstentoonstelling Great Things // Small Doses Vol. 2, onthult Morsberger gloednieuw werk.

In “Crossplay” van Jesse Morsberger komen gaming en kunst samen in epische confrontaties. Geïnspireerd door het concept van crossplay in videogames—waar spelers samenwerken voor gameplay—onderzoekt Morsberger de mix van echte levenservaringen met digitale avonturen.

Deze tentoonstelling dient als metafoor voor de overgangen in het leven, waarbij Morsberger persoonlijke verhalen van verlies, liefde en verandering op ingenieuze wijze verweeft in levendige en humoristische doeken. Door dynamische gevechtsscènes confronteert hij sterfelijkheid terwijl hij videogamepersonages vermengt met persoonlijke worstelingen. Veel schilderijen zijn autobiografisch en bieden een glimp van Morsberger’s eigen reis, soms met zelfportretten.

Het pronkstuk van de tentoonstelling, “Crossplay”, dompelt kijkers onder in een videogame-gevecht, waarbij Jesse zich omringt door personages uit verschillende game-werelden. Plotseling komt een vuist die een verfkwast vasthoudt in beeld, wat de botsing tussen creatie en realiteit symboliseert.

Mis deze unieke ervaring niet waar kunst, gaming en humor samenkomen en kijkers uitnodigt op een reis door de ups en downs van het leven.

Crossplay is te zien van 17 mei t/m 30 juni bij COVA Art Gallery.

Let op: de show is verlengd met twee weken! Te zien t/m 14 juli bij COVA Art Gallery.

ENG:

COVA Art Gallery proudly presents ‘Crossplay’, a solo exhibition by Jesse Morsberger. Following his participation in the group exhibition Great Things // Small Doses Vol. 2, Morsberger unveils new work.

In “Crossplay” by Jesse Morsberger, gaming and art collide in epic showdowns. Inspired by the concept of crossplay in video games —where players team up for gameplay—Morsberger explores the blend of real-life experiences with digital adventures.

In this exhibition, “Crossplay” serves as a metaphor for life’s transitions, with Morsberger intricately weaving personal narratives of loss, love, and change into vibrant and humor-filled canvases. Through dynamic fight scenes, he confronts mortality while intertwining video game characters with personal struggles. Many paintings are autobiographical, offering glimpses into Morsberger’s own journey, sometimes featuring self-portraits.

The centrepiece of the exhibition, “Crossplay”, plunges viewers into a video game brawl, where Jesse finds himself surrounded by characters from diverse gaming worlds. Suddenly, a fist wielding a paintbrush bursts into the scene, symbolising the clash of creation and reality.

Don’t miss this unique experience where art, gaming, and humor collide, inviting viewers on a journey through life’s ups and downs.

Crossplay will be on display from 17th May to 30th June at COVA Art Gallery.

Note: The show has been extended by two weeks! On view until July 14 at COVA Art Gallery.

Werk
Andere tentoonstellingen

Vragen?

Neem contact op