Nieuwsbrief ontvangen?

Afterlife

Bob Geerts, beter bekend als Bobeus, presenteert met Afterlife een diepgaand eerbetoon aan de kunst van tatoeëren. Met een indrukwekkende carrière als tattoo artiest, belicht Geerts in deze show niet alleen zijn persoonlijke groei, maar deelt hij ook intieme verhalen en levendige herinneringen.

Hoewel Geerts de kunst van het tatoeëren al twaalf jaar tot in de finesse beheerst, merkte hij dat zelfs in de wereld van permanente inkt en levende canvassen er ruimte is voor compromis tussen de kunstenaar, de klant, en de huid zelf. Een onweerstaanbare drang van totale creatieve vrijheid wierp zich op: Geerts besloot terug te keren naar zijn penselen. Zoekende naar een medium waarin hij zijn visie ongeremd op het doek kon uiten, op zoek naar een nieuwe artistiek avontuur.

Afterlife is een diepgaande verkenning van zowel de overeenkomsten als verschillen tussen de tattoo- en schilderkunst. De show legt de focus op de transitie die Geerts doormaakte en geeft tijd een centrale rol in het narratief. Onderzoekend naar de impact van tijd op zichzelf, zijn tattoos, en zijn kunst, weeft Geerts in zijn schilderijen de essentie van zijn werk: de dynamiek van vergankelijkheid en eeuwigheid.

Terwijl de huid langzaam vergaat, overleeft het doek, en net deze contrasten komen prachtig aan het licht in Geerts’ eerste soloshow.

Afterlife is te zien van 15 december 2023 tot en met 28 januari 2024 bij COVA Art Gallery. Wekelijks geopend van vrijdag t/m zondag tussen 12:00 en 17:00 uur.

EXTENDED: De expositie is verlengd t/m zondag 4 februari.

ENG:

Bob Geerts, better known as Bobeus, presents with Afterlife a tribute to the art of tattooing. With an impressive career spanning twelve years as a tattoo artist, Geerts not only showcases his personal growth in this exhibition but also shares intimate stories and vivid memories.

Despite mastering the art of tattooing to perfection, Geerts observed that even in the realm of permanent ink and living canvases, there is room for compromise among the artist, the customer, and the skin itself. An irresistible urge for total creative freedom emerged, leading Geerts to return to his brushes. Seeking a medium to freely express his vision on canvas, he embarked on a new artistic adventure.

Afterlife delves deep into the exploration of both the similarities and differences between tattooing and painting. The exhibition focuses on the transition Geerts underwent, placing time at the forefront of the narrative. Delving into the influence of time on himself, his tattoos, and his art, the artist intricately incorporates the essence of his work into his paintings—the interplay between impermanence and eternity.

As the skin slowly fades away, the canvas endures, and it is precisely these contrasts that radiate beautifully in Geerts’ first solo show.

Afterlife will be on display from December 15, 2023, to January 28, 2024, at COVA Art Gallery. Open every week from Friday to Sunday between 12-5 PM.

EXTENDED: The show is extended until Sunday February 4.

 
 

Werk
Andere tentoonstellingen

Vragen?

Neem contact op