Nieuwsbrief ontvangen?

Great things // small doses

9 december 2022 - 8 januari 2023

Een nieuwe locatie biedt ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Na de druk bezochte opening van COVA Art Gallery aan de Philitelaan in september en de succesvolle deelname aan de Dutch Design Week in oktober, zet de galerie een volgende stap door in de decembermaand haar eerste groepstentoonstelling te organiseren. Van 9 december 2022 tot en met 8 januari 2023 zal de expositie Great things // small doses een selectie tonen van de kunstwerken van een achttal kunstenaars. Deze tentoonstelling sluit het jaar af en luidt het nieuwe jaar in met het werk van enkele namen die eerder bij COVA Art Gallery hebben geëxposeerd, maar zal tevens het werk uitlichten van drie nieuwe kunstenaars!

Genres en grenzen 

Great things // small doses is een verkenning van de breedte van het kunstenaarschap: hiertoe is niet alleen schilderkunst – zoals vervaardigd in verschillende media – geselecteerd, maar zullen ook sculpturen te bewonderen zijn. Bovendien heeft het artistieke proces van de deelnemende kunstenaars geleid tot werken die zich niet eenduidig als schilderkunst of beeldhouwkunst laten definiëren, maar een representatie zijn van de mogelijkheden die ontstaan wanneer zij deze traditionele genres durven te overstijgen. Het resultaat is een internationale groepstentoonstelling, waarvan de gemêleerde inhoud tegemoet zal komen aan kunstliefhebbers met diverse wensen en verwachtingen.

De voor deze groepstentoonstelling geselecteerde kunstwerken verschillen niet enkel op het gebied van medium en genre, maar documenteren ook op zowel kleiner als groter formaat zeer uiteenlopende onderwerpen. Thema’s variëren van de filosofie van perceptie en een diepgevoelde fascinatie voor het buitenleven tot een onderzoek naar beweging, de betekenis van eeuwigheidswaarde en een vastlegging van het schilderkunstige proces zelf. COVA Art Gallery nodigt u van harte uit om deze en andere nuances te ontdekken in een diverse tentoonstelling die – net als het leven – de mooiste dingen in kleine hoeveelheden aanbiedt.

Over de kunstenaars

De deelnemende kunstenaars blijven nog even een verrassing, maar we kunnen alvast melden dat drie van hen voor het eerst hun werk zullen tonen bij COVA Art Gallery. De selectie van kunstwerken vertegenwoordigt het brede spectrum van materialen, genres en thema’s waarmee en waarbinnen de kunstenaars werken, en toont de veelzijdigheid van een talentvolle generatie die werkzaam is binnen- en buitenland.
Andere tentoonstellingen

Vragen?

Neem contact op